Categorie: <span>drie boeken</span>

De legende van koning Arthur is erg bekend en geeft veel inspiratie voor boeken en films. Mogelijk heeft koning Arthur echt bestaan, maar dan in de vorm van een Romeinse bevelhebber. De meeste mensen kennen koning Arthur echter vooral uit de verhalen over de ridders van de Ronde tafel en verhalen met de magiër Merlijn.

De verhalen zijn met de tijd veranderd. De eerste verhalen over koning Arthur gingen met name over de veldslagen die hij leverde. Hierop volgden de verhalen waarin Merlijn een rol speelde. Ook de zoektocht naar de Heilige graal keerde regelmatig terug in de verhalen. Tenslotte werd de romantiek steeds belangrijker in de verhalen over koning Arthur. Hierdoor kwam de nadruk minder op koning Arthur zelf te liggen, omdat het verhaal met name over de liefdesrelaties ging.

drie boeken

Als we het hebben over straatkinderen, dan gaat het om kinderen die geen vaste verblijfplaats hebben. Hoeveel kinderen daadwerkelijk straatkinderen zijn, is lastig te bepalen. Een aantal kinderen brengt weliswaar hele dagen op straat door, maar deze kinderen blijken voor de nacht wel een thuis te hebben. Het aantal straatkinderen wordt geschat op zo’n 100 tot 200 miljoen.

Kinderen komen op straat door bijvoorbeeld armoede, door verlies van ouders, door verstoten te worden door hun ouders of door mishandeling thuis, waardoor ze zelf weglopen van huis. Eenmaal op straat gaan ze bedelen, stelen of drugs verhandelen om in leven te blijven. Veel straatkinderen gebruiken zelf ook drugs om even aan de realiteit te kunnen ontsnappen. Het kan hierbij gaan om softdrugs of harddrugs, maar ook lijmsnuiven komt veel voor.

drie boeken

In de puberteit worden vrienden steeds belangrijker. Waar in de kindertijd de ouders nog de meeste invloed hebben op de kind, vindt er in de puberteit een verschuiving plaats en krijgen vrienden steeds meer invloed. Pubers zoeken over het algemeen vrienden uit die min of meer op hen lijken. Tijdens de vriendschap zullen ze zich echter ook steeds meer aan elkaar gaan aanpassen en zo steeds meer op elkaar gaan lijken. Zo zullen ze bijvoorbeeld gedrag van elkaar overnemen.

Dit hoeft op zich natuurlijk geen probleem te zijn, tenzij het om problematisch gedrag gaat. Als een puber omgaat met een leeftijdsgenootje dat bijvoorbeeld rookt, drinkt of geweld gebruikt, is de kans groot dat ze dat op een gegeven moment beide zullen doen. Sociale groepsdruk speelt ook een grote rol op deze leeftijd. De wens om erbij te horen zit diep en is een grote motivator achter gedrag. Pubers kunnen hiervoor heel ver gaan, ver tegen hun eigen gezonde verstand in. 

drie boeken

Heksen komen voort uit het volksgeloof. Bij ongelukken en tegenslagen zochten mensen vroeger nu eenmaal een zondebok en meestal werd dan een dorpsbewoner die een buitenbeentje was als schuldige aangewezen. Vaak waren het vrouwen die als heks beschouwd werden, maar ook mannen konden heks zijn. Deze heksen stonden zogenaamd in contact met hogere machten en waren hierdoor in staat om mensen en dieren te betoveren (maar ook te genezen, al was het beeld over het algemeen dat heksen kwaadaardig waren).

Vanaf de 15e eeuw werd het concept heks ook aan het geloof verbonden: Heksen zouden een pact met de duivel gesloten hebben. Dit idee leidde tot de felle heksenvervolging. Hier kwam een eind aan toen de westerse samenleving steeds meer rationalistisch werd en er andere verklaringen gevonden werden voor ongelukken en tegenspoed. Mensen geloofden niet langer dat andere mensen hen door toverkracht schade konden doen. Helemaal uitgeroeid is het idee van hekserij niet; tegenwoordig bestaat er namelijk moderne hekserij, denk bijvoorbeeld aan wicca.

drie boeken

Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie: Het gaat om een denkbeeldige (toekomstige) maatschappij die zich kenmerkt door negatieve eigenschappen. In een dystopie levert de schrijver kritiek op de maatschappij. Bepaalde kenmerken van een maatschappij worden uitvergroot om te laten zien wat voor wanorde er zou kunnen ontstaan als deze kenmerken zich verder ontwikkelen.

drie boeken

Een roadtrip is een vakantie per auto waarin je meerdere plaatsen in een land aandoet of zelfs meerdere landen bezoekt. Roadtrips werden logischerwijs mogelijk zodra auto’s meer kilometers konden rijden. In 1888 legde Benz met zijn auto een afstand van 106 km af en liet daarmee zien dat auto’s ook langere afstanden konden rijden. In 1903 werd een meer indrukwekkendere afstand afgelegd: een reis van San Francisco naar New York. Tijd: 63 dagen.

Met de komst van goede (snel)wegen werden roadtrips ook populairder en kwamen deze in trek als recreatieve bezigheid. De meest populaire bestemmingen voor een roadtrip zijn de Verenigde Staten, Canada en centraal Europa. Niet alleen vanwege de toegankelijkheid, maar ook door de bezienswaardigheden.

drie boeken

Tweede Wereldoorlog. Al vrij snel nadat de nazi’s aan de macht kwamen, werden er concentratiekampen gebouwd. In eerste instantie waren dit werkkampen, zoals het kamp Bergen-Belsen en Dachau, maar vanaf 1941 werden er ook vernietigingskampen gebouwd. Alle vernietigingskampen bevonden zich in Polen onder het mom van: wat men niet ziet, is er niet. Het beruchtste vernietigingskamp is Auschwitz. Er konden daar wel 9000 mensen per dag vergast worden. Meer dan een miljoen mensen mensen vonden hier de dood.

In Nederland is vooral het kamp Westerbork bekend. Dit was een transportkamp. Eens per week werden mensen die op de lijst stonden op transport gezet. Men wist niet waarheen. Het kon naar de werkkampen in Duitsland zijn, of naar de vernietigingskampen in Polen. Er wordt geschat dat er zo’n 102.000 mensen vanuit Westerbork op transport gezet zijn. Bijna niemand van hen heeft de oorlog overleefd.

drie boeken

Onmogelijke liefdes zijn relaties die geen kans hebben doordat ze verboden zijn of afgekeurd worden door de maatschappij. Zo is er afkeuring voor een relatie tussen familieleden (en een verbod om met dichte familieleden in het huwelijk te treden), zijn relaties met minderjarigen verboden en is er afkeuring voor relaties waarin sprake is van een machtsverschil (bijvoorbeeld baas en werknemer, docent en student).

Sommige liefdes die in het verleden onmogelijk waren, zijn dat inmiddels niet meer. Zo waren homoseksuele relaties vroeger verboden en waren relaties tussen mensen van verschillende rangen (adel en gewoon volk) of verschillende zuilen (katholiek en protestants bijvoorbeeld) zeer ongewenst. Door veranderingen in de maatschappij kunnen liefdes die eerst onmogelijk waren, in een andere tijd heel normaal zijn. Andersom komt ook voor. Zo was het vroeger helemaal niet ongewoon dat een neef en een nicht met elkaar trouwden. Tegenwoordig wordt hier over het algemeen toch anders naar gekeken.

drie boeken

In sommige boeken spelen dieren de hoofdrol. De auteur kan de dieren grondig bestudeerd hebben en het gedrag van de dieren in zijn of haar boek beschrijven. Ook kan de auteur zich ingeleefd hebben in wat deze dieren denken of voelen. In veel dierenverhalen worden er echter menselijke eigenschappen aan de dieren toegekend (antropomorfisme). De dieren lijken dan heel menselijk in hun gedrag en gedachten, vaak gaat het verhaal dan eigenlijk over mensen en probeert het een boodschap mee te geven of mensen aan het denken te zetten.

drie boeken

Meisjesboeken ontwikkelden zich tijdens de negentiende eeuw en hadden vooral als functie om de lezers, jonge meisjes, op te voeden. In deze boeken is de hoofdpersoon dus een meisje dat als rolmodel moet dienen voor de lezer. Het verhaal is vaak in een ik-perspectief geschreven, om ervoor te zorgen dat de lezer zich gemakkelijker met de hoofdpersoon kan identificeren. In het verhaal is er een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad, worden conflicten altijd opgelost en eindigt het boek positief.

De hoofdpersoon ontwikkelt zich gedurende het verhaal. Ze ontdekt wat de verwachtingen van de maatschappij zijn en leert zich aan deze verwachtingen aan te passen. Vaak gaat het hierbij om de rol als getrouwde vrouw en moeder. In latere meisjesboeken zien we ook steeds meer meisjes die in eerste instantie opstandig zijn, maar later er toch uit vrije wil voor kiezen om zich sociaal wenselijk te gedragen. Auteurs hoopten dat dit een goede tactiek zou zijn om de lezers ook de gewenste rolpatronen te laten volgen.

drie boeken