Drie boeken over sektes

Een sekte is een geloofsgemeenschap die andere opvattingen en gebruiken heeft dan andere geloofsgemeenschappen die tot dezelfde geloofsstroming behoren. Over het algemeen is er een charismatische leider die na een openbaring een sekte sticht. De sekte heeft dan vaak een nieuwe leer.

Het contact met nieuwe leden is vaak vrijblijvend. Leden kunnen naar een introductiebijeenkomst komen, dat kan bijvoorbeeld in de gebedsruimte van de sekte zijn, maar het kan ook een dans- of discussieavond zijn. Potentiële nieuwe leden worden zeer vriendelijk en liefdevol benaderd, waardoor het goed voelt om naar de bijeenkomsten te gaan. Voor het toetreden tot de sekte volgt vaak een bepaald ritueel, bijvoorbeeld een volwassenedoop. 

Alhoewel het woord sekte oorspronkelijk slechts aangaf dat het gaat om een afscheiding van een bestaande geloofsstroming, heeft het tegenwoordig vooral een negatieve bijklank: een sekte wordt gezien als “een fanatieke, gevaarlijke religieuze groepering, die het individu in zijn vrijheid beperkt en een gevaar kan inhouden voor het individu en zelfs voor de maatschappij”.

Hannelore

Frank Krake, 2020, ISBN 9789082476422

In Hannelore lezen we hoe het meisje als driejarige in de sekte Gemeente Gods terechtkwam. Haar ouders treden toe omdat ze voelen dat ze hier kunnen groeien in hun geloof. Ze rijden eerst nog heen en weer, maar trekken later, met nog vele andere leden, in het klooster van Profeet Vrieswijk in. Hun hele leven wordt bepaald door deze Profeet: op welke tijd de dienst is, maar ook welke kleding of schoolspullen ze mogen hebben. Het mag vooral niet te werelds zijn. Geldstraffen (ook voor de kinderen die nog niets verdienen), opsluiting en seksueel misbruik zijn aan de orde van de dag. Hannelore wordt, tegen haar zin in, vlak voor haar achttiende verjaardag bevrijdt. Maar dan begint haar strijd pas echt.

Sekte. De Gemeente Gods is een grote sekte waarvan veel leden in het klooster zijn gaan wonen. Een deel van hun inkomsten en vaak een groot deel van hun vermogen gaat naar de sekte. De Profeet bepaalt alles, manipuleert, de leden hebben niets te zeggen. Ouders mogen bijvoorbeeld niet met hun kinderen praten – en doen dat ook niet. Vrouwen, maar ook de minderjarige meisjes, worden onder het mom van de bruid van God te zijn seksueel misbruikt.

Lezen want Hannelore heeft veel dapperheid getoond door haar verhaal met de wereld te delen. In dit boek krijg je een beeld van hoe het komt dat mensen zo diep in een sekte betrokken raken, hoe het leven in een sekte is en wat de nasleep ervan is. Maar het is ook een hoopvol boek: Hoe je na het leven in een sekte toch weer je eigen leven kan opbouwen en geluk kan vinden.

Een briefje uit de hemel

Francisca Flinterman, 2018, ISBN 9789463385022

In Een briefje uit de hemel vertelt Francisca over hoe het was om op te groeien binnen een kleine sektarische geloofsgemeenschap, die De Kring heette. Hierbinnen is het een strijd om aan alle eisen van haar omgeving te kunnen voldoen. Hoe hard ze ook haar best doet, het lukt haar niet om het leven van een ware gelovige te leven. De gemeente valt uit elkaar als ze bijna 29 jaar oud is en dan staat Francisca er ineens alleen voor.

Sekte. Van kinderen wordt al op jonge leeftijd verwacht dat ze open en oprecht zijn. Als ze iets fout doen, wordt dat meteen bestraft. Nog even in bed spelen in plaats van meteen te gaan slapen levert een opsluiting in de kast op. Ook als de kinderen ouder worden, is er vanuit De Kring een grote invloed. Welk huis je koopt of met wie je je verlooft? Dat wordt voor je bepaald.

Lezen want Francisca weet met deze autobiografie een aangrijpend beeld te geven over het leven in een sekte. Het laat zien wat dit met een kind doet en hoe groot de nasleep is.

Bloedoffer

Brenda Novak, 2011, ISBN 9789461701152

Nadat Nate en Rachel met elkaar naar bed zijn geweest – waarbij Rachel zei dat ze van hem houdt en Nate dat niet terug kon zeggen – is hun werkverhouding ronduit ongemakkelijk. Nu moeten ze samen als undercover agenten infiltreren in een sekte, waarbij ze zich voor moeten doen als getrouwd stel. Zal het ze lukken om de sekte van Ethan binnen te dringen en bewijs te vinden om Ethan op te pakken?

Sekte. In de sekte van Ethan worden nog wel gebedsbijeenkomsten georganiseerd, maar verder lijkt hij vooral van God los. Drugsgebruik en misbruik van vrouwen zijn aan de orde van de dag. Leden die zich niet aan Ethans regels houden of willen ontsnappen, worden tegengewerkt, tot steniging aan toe.

Lezen want het is een spannende thriller. Voor wie niet van non-fictie houdt, geeft dit boek toch een aardig inkijkje in hoe het er in een sekte aan toe gaat. Je moet wel even door het liefdesverhaal van Nate en Rachel heen en aan het einde escaleert het verhaal wat snel, maar verder is dit een prima thriller over het onderwerp sektes.

Een korte vergelijking

Een briefje uit de hemel en Hannelore zijn beide (auto)biografieën, waardoor deze een inkijkje geven in hoe het in werkelijkheid gaat in een sekte. Beide verhalen laten zien dat het leven in een sekte van grote invloed is op een kind, in beide verhalen is er ook aandacht voor de nasleep ervan.

Bloedoffer is een thriller en als fictief boek dus de vreemde eind in de bijt in dit rijtje. Toch zijn er overeenkomsten. Net als in Hannelore is er in Bloedoffer een charismatische man die zichzelf de Profeet noemt. In beide sektes worden vrouwen seksueel misbruikt, alhoewel dat in Bloedoffer openlijk is terwijl dit in Hannelore in een geheimzinnige sfeer gehuld is. 

Wees de eerste om te reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *