Boekenmonster Berichten

Heksen komen voort uit het volksgeloof. Bij ongelukken en tegenslagen zochten mensen vroeger nu eenmaal een zondebok en meestal werd dan een dorpsbewoner die een buitenbeentje was als schuldige aangewezen. Vaak waren het vrouwen die als heks beschouwd werden, maar ook mannen konden heks zijn. Deze heksen stonden zogenaamd in contact met hogere machten en waren hierdoor in staat om mensen en dieren te betoveren (maar ook te genezen, al was het beeld over het algemeen dat heksen kwaadaardig waren).

Vanaf de 15e eeuw werd het concept heks ook aan het geloof verbonden: Heksen zouden een pact met de duivel gesloten hebben. Dit idee leidde tot de felle heksenvervolging. Hier kwam een eind aan toen de westerse samenleving steeds meer rationalistisch werd en er andere verklaringen gevonden werden voor ongelukken en tegenspoed. Mensen geloofden niet langer dat andere mensen hen door toverkracht schade konden doen. Helemaal uitgeroeid is het idee van hekserij niet; tegenwoordig bestaat er namelijk moderne hekserij, denk bijvoorbeeld aan wicca.

drie boeken

Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie: Het gaat om een denkbeeldige (toekomstige) maatschappij die zich kenmerkt door negatieve eigenschappen. In een dystopie levert de schrijver kritiek op de maatschappij. Bepaalde kenmerken van een maatschappij worden uitvergroot om te laten zien wat voor wanorde er zou kunnen ontstaan als deze kenmerken zich verder ontwikkelen.

drie boeken

Een roadtrip is een vakantie per auto waarin je meerdere plaatsen in een land aandoet of zelfs meerdere landen bezoekt. Roadtrips werden logischerwijs mogelijk zodra auto’s meer kilometers konden rijden. In 1888 legde Benz met zijn auto een afstand van 106 km af en liet daarmee zien dat auto’s ook langere afstanden konden rijden. In 1903 werd een meer indrukwekkendere afstand afgelegd: een reis van San Francisco naar New York. Tijd: 63 dagen.

Met de komst van goede (snel)wegen werden roadtrips ook populairder en kwamen deze in trek als recreatieve bezigheid. De meest populaire bestemmingen voor een roadtrip zijn de Verenigde Staten, Canada en centraal Europa. Niet alleen vanwege de toegankelijkheid, maar ook door de bezienswaardigheden.

drie boeken

Titel: Als wij schurken waren

Auteur: M. L. Rio

Jaartal van publicatie: 2017

Uitgeverij: Atlas Contact

ISBN: 9789025448516

Aantal bladzijden: 400

Oordeel: ***** sterren

Met dank aan de club voor echte lezers (Atlas Contact) voor het ontvangen van dit recensie-exemplaar.

Zeven studenten beginnen aan het vierde jaar van het Dellecher Classical Conservatory. Hun studie draait om het bestuderen en spelen van Shakespeares werk, wat zij vol overgave doen. Ze hebben na drie jaar studeren een vaste rolverdeling, in de stukken van Shakespeare die zij opvoeren én binnen hun sociale relaties met elkaar. Maar dan worden de rollen voor Macbeth verdeeld. Die verdeling is onverwacht en brengt niet alleen veranderingen op het toneel, maar laat ook daarbuiten de machtsverhoudingen kantelen.


Tien jaar later. Oliver Marks heeft zijn tienjarige straf uitgezeten en wordt uit de gevangenis vrijgelaten. Colborne, die al die jaren op de zaak gezeten heeft, staat op het punt zijn penning neer te leggen. Er is echter nog één ding dat hij graag zou willen weten: Heeft Oliver die moord tien jaar geleden nu wel of niet gepleegd?

recensies

Tweede Wereldoorlog. Al vrij snel nadat de nazi’s aan de macht kwamen, werden er concentratiekampen gebouwd. In eerste instantie waren dit werkkampen, zoals het kamp Bergen-Belsen en Dachau, maar vanaf 1941 werden er ook vernietigingskampen gebouwd. Alle vernietigingskampen bevonden zich in Polen onder het mom van: wat men niet ziet, is er niet. Het beruchtste vernietigingskamp is Auschwitz. Er konden daar wel 9000 mensen per dag vergast worden. Meer dan een miljoen mensen mensen vonden hier de dood.

In Nederland is vooral het kamp Westerbork bekend. Dit was een transportkamp. Eens per week werden mensen die op de lijst stonden op transport gezet. Men wist niet waarheen. Het kon naar de werkkampen in Duitsland zijn, of naar de vernietigingskampen in Polen. Er wordt geschat dat er zo’n 102.000 mensen vanuit Westerbork op transport gezet zijn. Bijna niemand van hen heeft de oorlog overleefd.

drie boeken

Onmogelijke liefdes zijn relaties die geen kans hebben doordat ze verboden zijn of afgekeurd worden door de maatschappij. Zo is er afkeuring voor een relatie tussen familieleden (en een verbod om met dichte familieleden in het huwelijk te treden), zijn relaties met minderjarigen verboden en is er afkeuring voor relaties waarin sprake is van een machtsverschil (bijvoorbeeld baas en werknemer, docent en student).

Sommige liefdes die in het verleden onmogelijk waren, zijn dat inmiddels niet meer. Zo waren homoseksuele relaties vroeger verboden en waren relaties tussen mensen van verschillende rangen (adel en gewoon volk) of verschillende zuilen (katholiek en protestants bijvoorbeeld) zeer ongewenst. Door veranderingen in de maatschappij kunnen liefdes die eerst onmogelijk waren, in een andere tijd heel normaal zijn. Andersom komt ook voor. Zo was het vroeger helemaal niet ongewoon dat een neef en een nicht met elkaar trouwden. Tegenwoordig wordt hier over het algemeen toch anders naar gekeken.

drie boeken

In sommige boeken spelen dieren de hoofdrol. De auteur kan de dieren grondig bestudeerd hebben en het gedrag van de dieren in zijn of haar boek beschrijven. Ook kan de auteur zich ingeleefd hebben in wat deze dieren denken of voelen. In veel dierenverhalen worden er echter menselijke eigenschappen aan de dieren toegekend (antropomorfisme). De dieren lijken dan heel menselijk in hun gedrag en gedachten, vaak gaat het verhaal dan eigenlijk over mensen en probeert het een boodschap mee te geven of mensen aan het denken te zetten.

drie boeken

Meisjesboeken ontwikkelden zich tijdens de negentiende eeuw en hadden vooral als functie om de lezers, jonge meisjes, op te voeden. In deze boeken is de hoofdpersoon dus een meisje dat als rolmodel moet dienen voor de lezer. Het verhaal is vaak in een ik-perspectief geschreven, om ervoor te zorgen dat de lezer zich gemakkelijker met de hoofdpersoon kan identificeren. In het verhaal is er een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad, worden conflicten altijd opgelost en eindigt het boek positief.

De hoofdpersoon ontwikkelt zich gedurende het verhaal. Ze ontdekt wat de verwachtingen van de maatschappij zijn en leert zich aan deze verwachtingen aan te passen. Vaak gaat het hierbij om de rol als getrouwde vrouw en moeder. In latere meisjesboeken zien we ook steeds meer meisjes die in eerste instantie opstandig zijn, maar later er toch uit vrije wil voor kiezen om zich sociaal wenselijk te gedragen. Auteurs hoopten dat dit een goede tactiek zou zijn om de lezers ook de gewenste rolpatronen te laten volgen.

drie boeken

Waar in de Romeinse tijd een (seksuele) relatie tussen twee mannen nog de normaalste zaak van de wereld was, werd dat daarna al snel anders. In de bijbel zijn uitspraken tegen homoseksualiteit te vinden en hierdoor werd dit ook als een zonde gezien. Vanaf de 12e eeuw werd homoseksualiteit een strafbaar feit. Op een veroordeling volgde de doodstraf, later ook gematigder straffen zoals verbanning of gevangenisstraf.

In de 19e eeuw begon de legalisering van homoseksualiteit, gevolgd door een strijd om gelijke rechten in de 20e eeuw. Sociale acceptatie is een doel dat nog bereikt moet worden. Er is nog steeds sprake van vooroordelen en homofobie, wat het voor homoseksuelen moeilijk maakt om uit de kast te komen.

drie boeken